Đối chiếu lời đề nghị trong tiếng việt và Tiếng Anh

Lời đề nghị trong Tiếng Việt và Tiếng Anh thường được giải thích như sau: 1. Đưa ra ý kiến về một việc nên làm nào đó để thảo luận, để xét. 2. Yêu cầu thường là việc riêng, và mong được chấp nhận, được giải quyết (thường dùng trong đơn từ), như “yêu cầu” nhưng có vẻ khiêm nhường hơn. 3. Từ dùng ở đầu câu để nêu lên một yêu cầu, đòi hỏi phải làm theo (thường dùng để thay thế cho câu mệnh lệnh để cho có vẻ lịch sự hơn)”. - Lời đề nghị về những vấn đề cá nhân thường được đưa ra khi mối quan hệ của bạn và người nghe là rất thân thiết. + Trong Tiếng Việt, hành động đề nghị là một trong các kiểu hành động cầu khiến, hành động cầu khiến gồm có 16 hành động cụ thể. Trong đó, đề nghị là một trong các hành động cầu khiến có tính chất khiến trung bình, cầu thấp,được xếp ở vị trí thứ 5. Điều đó cũng có thể suy ra rằng, ở hành động này, vị thế giao tiếp của chủ ngôn có thể cao hơn hoặc ngang bằng với tiếp ngôn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC