Đổi mới chính sách công nghiệp

Chính sách công nghiệp của Việt Nam ngày càng trởnên lỗi thời trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tếdiễn ra nhanh chóng. Đã xuất hiện một khoảng cách lớn giữa phương pháp lập kếhoạch kế thừa từquá khứvà thực tếcạnh tranh toàn cầu theo WTO, khu vực mậu dịch tựdo, và những thách thức từTrung Quốc và các nước ASEAN khác. Trừphi khoảng cách này được xóa bỏ, chính sách công nghiệp của Việt Nam sẽvẫn không nhất quán và không thực tế. Cần phải có một sựcải cách đáng kể đểcó thể đạt được mục tiêu trởthành một nước công nghiệp cho tới năm 2020 cũng như để thực hiện thành công Kếhoạch 5 năm và Chiến lược 10 năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC