Đói nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam: Các yếu tố về địa lý và không gian

Trong 15 nămqua, quá trình đổi mới đã đạt được những thành tựu đáng kểtrong việc tăng thu nhập và giảm đói nghèo ởViệt Nam.Tuy nhiên, sốngười nghèo vẫn còn rất nhiều và giúp họthoát nghèo là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Đểcó thểgiảquyết vấn đềkhó khăn này thì cần phải trảlời hai câu hỏi: 1) đâu là nguyên nhân của đói nghèo? và 2) những chính sách và đầu tưcông cộng nào có thểtấn công các nguyên nhân gây ra đói nghèo?Có rất nhiềucách đểtrảlợi câu hỏinày, một trong số đó là thực hiện phân tíchchính sách bằngcách sửdụng bản đồnghèo đói. Bản đồnghèo đói kết hợp các sốliệu của điều tra hộgia đình và Tổng điều tra dân số đểxây dựng các bản đồ nghèo đói ởcác cấp khác nhau. Phương pháp này phát triển trong 5 nămqua và được áp dụng ởtrên 12 nước bởi các nhà nghiên cứu của Ngân hàng Thếgiới, Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế, và các tổchức quốc tếkhác. Trước dựán này, phương pháp lập bản đồnghèo đói được áp dụng 2 lần ởViệt Namvà cho những kết quảkhá tốt. Dựán này, “Bản đồnghèo đói và tiếp cận thịtrường ởViệt Nam,” dựa trên các nghiên cứu trước nhưng có những phân tích mới và những ước lượng vềtỷlệ đói nghèo ởcấp thấp hơp. Mục tiêu của dựán là: • Xây dựng các bản đồ đói nghèo cấp tỉnh, huyện và xã; • Đánh giá tác động của các yếu tốvềnông nghiệp, khí hậu và tiếp cận thịtrường tới đói nghèo; • Nâng cao năng lực cho các tổchức Việt Namnhằmxây dựng các bản đồnghèo đói và phân tích GIS sau này ; và • Tăng cường sựphối hợp giữa các Bộtrong các vấn đềcó liên quan tới nhiều Bộchức năng nhưvấn đềphân tích đói nghèo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC