Đông Á và Mỹ La tinh - Những sự khác biệt

Khó có thể so sánh giữa hai khu vực vừa rộng lớn, vừa phức tạp và khác biệt như Mỹ La tinh và Đông Á. Trong nội tại mỗi một khu vực lại chứa đựng những điểm riêng biệt lớn, Miama và Nhật bản không thể giống như Haiti và Argentina. Tuy nhiên, chúng ta có thể tiến hành so sánh giữa 2 khu vực dựa trên những tiêu chí tổng quát về phát triển kinh tế, chính trị. Nhìn chung, từ thời kỳ hậu chiến tranh lạnh Đông á có mức tăng trưởng kinh tế ổn định và cao hơn trong khi Mỹ Latinh có phần vượt trội hơn về mặt dân chủ. Những khác biệt giữa 2 khu vực ngày càng rút ngắn lại từ thập kỷ 90 đặc biệt là vào những năm các nước châu Á rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế. Châu Á trở thành khu vực dân chủ hơn còn Mỹ Latinh cũng đạt được những tăng trưởng kinh tế ổn định hơn. Để việc so sánh có ý nghĩa, chúng ta chỉ giới hạn trong một số vấn đề, tập trung vào những nước tương đối lớn và thành công, loại trừ những điểm có thể. Với Mỹ Latinh, chíng ta sẽ không tính đến Cuba và các nước khác thuộc vịnh Caribê, chỉ xét riêng những nước tương đối nghèo ở Trung Mỹ. Với khu vực Đông Á, loại trừ nước CHND Triều Tiên và Miama song không bỏ qua Trung Quốc và Việt Nam-những nước đã tiến hành mở cửa trong vài năm qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC