Đồng EUR trên thị trường tài chính quốc tế hiện nay, vị thế và các yếu tố ảnh hưởng

Sự ra đời của đồng EUR đã đem đến hy vọng về một cực tiền tệ đủ mạnh để duy trì sự cân bằng cảu hệ thống tài chính - tiền tệ thế giới, vốn lệ thuộc quá mức vào đồng USD kể từ sau hội nghị Bertton wood. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu hiện nay đã khiến điều này bị nghi ngờ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC