Dự án Agribiz- Nghiên cứu thực trạng kinh doanh nông nghiệp tại Kon Tum

Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của nông hộ điển hình ởvùng Tây Nguyên. Hai lĩnh vực được quan tâm nghiên cứu là phân tích sản xuất cấp nông hộvà phân tích chuỗi thịtrường một sốsản phẩm chủyếu của nông hộ. Mục tiêu của báo cáo là đánh giá thực trạng hệthống sản xuất nông nghiệp của các hộgia đình tại vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng thông qua 1 hộ điển hình. Trong đó nhấn mạnh phân tích hiệu quảkinh tếcủa mô hình nuôi cá nước ngọt. Đây là một sản phẩm đang có xu hướng phát triển mạnh tại địa phương. Sau đó, mô tảvà phân tích chuỗi cung của sản phẩm quan trọng này của nông hộ. Từ đó đềxuất các kiến nghịcần thiết đểcải thiện tình hình kinh tếnông hộtại vùng này. Phương pháp nghiên cứu điều tra phỏng vấn trực tiếp chủhộ, phỏng vấn đầu mối tiêu thụsản phẩm, nghiên cứu thịtrường bán buôn và bán lẻnông sản chủyếu. Đồng thời tham khảo các tài liệu liên quan đến định mức kinh tếkỹthuật của một sốcây trồng và vật nuôi liên quan. Phương pháp chuyên gia cũng được áp dụng đểkiểm tra lại thông tin phỏng vấn. Trong phân tích tình hình kinh tếhộ, các kỹthuật phân tích ngân sách từng phần, phân tích lãi hỗn hợp, dòng tiền dựa trên các dòng thu chi của nông hộ được áp dụng đểcho thấy tình hình tài chính chung của hộhiện nay và hiệu quảcủa hoạt động sản xuất chính. Vềphần tiêu thụsản phẩm, phân tích chuỗi cung sẽ được thực hiện để xem xét dòng dịch chuyển của sản phẩm và người nông dân có thểcải thiện thu nhập của mình qua việc tham gia chuỗi cung nhưthếnào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC