Dự án quy hoạch khu du lịch bãi trường

Vị trí : nằm phía Tây đảo Phú Quốc, từ phía Nam cầu Cửa Lấp đến Khóe Tàu Rũ, thuộc xã Dương Tơ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC