Dự án quy hoạch khu du lịch Bãi Vòng Phú Quốc

Bãi Vòng nằm trong đảo Phú Quốc nên mang đặc tính chung của khí hậu huyện đảo đó là tính chất nhiệt đới gió mùa điển hình, nóng ẩm quanh năm, ít biến động thất thường. » -Nhiệt độ trung bình năm từ 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC