Dự án xây dựng thư viện điện tử nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên

Nằm trong gói tài trợ không hoàn lại từ World Bank cho dự án “Ứng dụng hệ thống thông tin nhằm nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu và học tập của trường ĐH Ngân Hàng TpHCM”, dự án Thư Viện Điện Tử được thông qua bởi nhà tài trợ WB và hiệu trưởng ĐH Ngân Hàng sẽ được thực thi từ ngày 1/1/2011. Với mục đích tạo ra một cổng thông tin thư viện kết hợp với cổng thông tin của ĐH Ngân Hàng cung cấp tài liệu, bài giảng cho sinh viên và giảng viên ĐH Ngân Hàng nhằm tạo điều kiện học tập, nghiên cứu tốt hơn cho toàn thể giảng viên và sinh viên. Đây là Bản tuyên bố dự án (project charter) xây dựng cổng thư viện điện tử bao gồm tầm nhìn, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm phân phối (deliverables), tổ chức dự án (project organization), kế hoạch thực hiện (implementation plan), đánh giá dự án (project consideration) và các tài liệu đính kèm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC