Du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn thiên nhiên Việt nam, tiềm năng, thực trạng, giải pháp và chiến lược phát triển

Nếu em là một nhà điều hành tour du lịch của một công ty lữ hành mà được một du khách hay một tổ chức yêu cầu phải xây dựng một tour du lịch sinh thái thì em không dám chắc là sẽ hoàn thành có hiệu quả cao. Nếu em là một nhà quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà khi được hỏi về cơ cấu tổ chức quản lý khu du lịch sinh thái thì chắc chắn không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nếu em là một khách du lịch được hỏi về nội dung, mục đích chuyến đi du lịch của mình thì không tránh khỏi những điều băn khoăn. Tại sao lại như vậy? Có lẽ bởi khái niệm du lịch sinh thái còn khá mới mẻ đối với ngành du lịch Việt nam nói riêng và trên thế giới nói chung . Một hình thái du lịch, một đoạn thị trường còn mới mẻ như vậy tại sao các nhà kinh tế không đầu tư vào đó. Muốn đầu tư vào du lịch sinh thái có hiệu quả phải có một cơ sở lý luận cơ bản về du lịch sinh thái, nghiên cứu mô hình cơ cấu tổ chức quản lý du lịch sinh thái, nghiên cứu các đối tượng tác động và các yêu cầu nguyên tắc dể phát triển du lịch sinh thái bền vững. Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế thương mại mà cả trên lĩnh vực môi trường, xã hội, văn hoá du lịch sinh thái cũng đóng vai trò quan trọng. Ngoài những lợi ích về kinh tế, thẩn mỹ, còn phải chú ý đến vấn đề giáo dục môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên cho trong sạch. Điều đó có lợi cho chính chúng ta. Du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn thiên nhiên Việt nam, tiềm năng, thực trạng, giải pháp và chiến lược phát triển.”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC