FDI hay FII – Đầu tư nước ngoài trên thị trường tài chính Việt Nam

FDI hay FII – câu hỏi nguyên lý? FDI (foreign direct investment)và FII (foreign Indirect Investment) là hại dạng thức mà chúng ta vẫn sửdụng đểphân biệt các luồng vốn nước ngoài đổvào Việt Nam. Việc phân biệt cho phép ta so sánh và đong đếm những lợi và hại của hai dạng thức vốn này. Nhìn chung ởViệt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ, những quốc gia thu hút mạnh vốn đầu tưnước ngoài, FDI vẫn có ý nghĩa quan trọng và được chăm sóc nhiều hơn FII. Nếu nhưvới FDI, câu chuyện thường xoay quanh thu hút thếnào cho nhiều thì với FII, câu chuyện lại là quản lý thếnào cho tốt. Liệu khác biệt trong quan niệm này có căn cứvà có phải khi nào FDI cũng tốt hơn FII không, có khi nào nên nghĩ đến chuyện hợp nhất hai loại vốn này? Vềnguyên lý, FDI nhưông già Noel đi vào mang theo những túi quà lóng lánh. Những túi quà này điểm qua thì có đầu tưtài chính; khảnăng tiếp cận công nghệmới, tiên tiến; khai phá và kích thích xuất khẩu, Những món quà vô giá với những cậu bé – những doanh nghiệp nhỏ ởViệt Nam vốn chỉquen chơi những trò chơi nhỏ, manh mún. Chúng ta phần nào “ưa” FDI bởi tác động – ích lợi của nó rất hiện hữu, sờ- nắm - đo đếm – bình phẩm được. Đó là những nhà máy mới, to lớn hiện đại chưa từng thấy, những mạng lưới công nghệthông tin cao cấp, những khu thương mại khổng lồ, sáng long lanh và lộng lẫy, những người lao động chất lượng cao nói chuyện với nhau bằng ngoại ngữquốc tế, - vềgóc độxã hội là khảnăng tạo việc làm lớn. Những ưu điểm này vượt trội nếu so với FII.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC