Giá trị điện tâm đồ bề mặt trong dự đoán cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều phức bộ qrs hẹp

Chiếm 0,25% DS ở Mỹ, NNKPTT thường tái phátgây khó khăn cho học tập và lao động, giảm chất lượng cuộc sống. ? Điều trị bằng thuốc: lâu dài, tốn kém, không triệt căn, dễ sinh rối loạn nhịp khác. ? Khảo sát và cắt đốt ĐSL bằng năng lượng sóng có tần số radio qua catheter điều trị triệt để với tỉ lệ thành công cao và biến chứng thấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC