Giải pháp cho vùng Đông Á và Thái Bình Dương trong phòng chống HIV/AIDS

Châu Á, với dân sốxấp xỉmột nửa dân sốthếgiới, có thểquyết định xu hướng phát triển của dịch HIV/AIDS toàn cầu. Nếu tỷlệ hiện nhiễm HIV ởcác nước Trung quốc, Indonesia và Ấn độtăng lên đến mức tương tựnhư ởThái Lan hay Campuchia hiện nay thì kết quảlà sốnhiễm HIV toàn cầu sẽtăng lên gấp đôi. Những gia tăng tỷlệnhiễm HIV nhưvậy sẽphá huỷsức khoẻcon người và hệ thống y tế, nền kinh tếvà kết cấu xã hội trong khu vực. HIV/AIDS là một thách thức phát triển đa ngành do vậy là một trong những ưu tiên của Ngân hàng thếgiới. Cuốn sách nhỏnày phác thảo định hướng chiến lược của Ngân hàng thếgiới trong việc đáp ứng với HIV/AIDS ởkhu vực đông Á Thái bình dương. Cuốn sách mô tảnguy cơmột vụdịch lan rộng trong khu vực. Nó cũng chỉrõ các khảnăng đáp ứng với dịch HIV/AIDS và những gì các chính phủ, cộng đồng và các đối tác khác đang thực hiện. Nó xác định cách Ngân hàng thếgiới có thểhỗtrợcác quốc gia và khu vực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC