Giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Ninh Bình

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-NH9 ngày 29/01/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Trước năm 1992, Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Bình là một chi nhánh khu vực trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hà Nam Ninh ( cũ ). Sau khi tái thành lập tỉnh ( tháng 04/1992), Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành chi nhánh tỉnh trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Được sự lãnh đạo trực tiếp về nghiệp vụ chuyên môn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, sự chỉ đạo về chủ chương, đường lối, chính sách đổi mới nền kinh tế của tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai thực hiện nghị quyết 12 của tỉnh Đảng bộ về việc khôi phục và phát triển kinh tế, trong những năm đầu tái thành lập tỉnh, chi nhánh đã làm tốt công tác cấp phát và cho vay xây dựng cơ bản các dự án kinh tế, hạng mục công trình theo kế hoạch của Nhà nước. Từ năm 1992 tới năm 1994 chi nhánh đã cấp phát 156 tỷ đồng cho 160 công trình và hạng mục công trình như : Lấn biển Cồn thoi, trạm điện 35 KW Yên mô, Rịa- Nho quan, các trạm bơm tưới tiêu cho các xã, các trạm giống cây, con như : Trại lúa Khánh Nhạc, Trại lợn nông trường Đồng Giao, đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng như các hệ thồng mương máng tưới tiêu nội đồng, các trục đường giao thông cầu cống Thông qua công tác cấp phát đã thẩm định dự toán, phiếu giá công trình, đã cắt giảm những chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Nhà nước hàng tỷ đồng. Từ tháng 4/1992 đến tháng 1/1995 Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Bình đã cho vay hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ bản theo KHNN đối với các nghành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như đầu tư xây dựng dây chuyền xi măng Hệ dưỡng, xi măng X18, công ty bê tông thép, nhà máy gạch Vườn chanh, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nghành dịch vụ du lịch, chế biến thủy sản thực phẩm xuất khẩu Các dự án kinh tế được đầu tư vốn bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm và nộp Ngân sách cho Nhà nước Sau những năm làm nhiệm vụ cấp phát và cho vay theo kế hoạch của Nhà nước, đầu năm 1995 cùng với sự thay đổi về chức năng nhiệm vụ của toàn hệ thống, nguồn vốn cấp phát được bàn giao sang cục bàn giao và phát triển cùng 14 cán bộ làm nhiệm vụ cấp phát. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Bình với 22 CBCNV còn lại chuyển hẳn sang làm nhiệm vụ mới. Sự đổi mới cả về tổ chức và nghiệp vụ chuyên môn đã nâng tầm Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành một trong những ngân hàng thương mại có chức năng huy động vốn ngắn, trung, dài hạn để cho vay các dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch của Nhà nước, các dự án đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, cho vay vốn lưu động, kinh doanh tiền tệ tín dụng và các dịch vụ Ngân hàng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát triển, xây dựng nền kinh tế, củng cố cơ sở hạ tầng, phục vụ việc mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm 1997, Chi nhánh đã cho vay đầu tư theo kế hoạch của Nhà nước dự án “ Khắc phục ô nhiễm nhà máy nhiệt điện Ninh Bình “ tổng số vốn là 23.850 triệu đồng là dự án có ý nghĩa xã hội góp phần chống ô nhiễm môi trường khí quyển. Sự đổi mới toàn diện về nhiệm vụ chuyên môn đã đòi hỏi chi nhánh phải cố gắng nỗ lực vươn lên tự đổi mới để hoàn thiện mình tồn tại trong sự đổi mới của cơ chế thị trường. Cùng với sự đổi mới về chức năng nhiệm vụ là sự đổi mới về con người, cơ sở vật chất, công nghệ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Được sự hỗ trợ và chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Bình thực hiện chiến lược kinh doanh tổng hợp theo nguyên tắc “ Đi vay để cho vay “ tự huy động nguồn vốn nhàn rỗi của dân cư, các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, vay vốn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam nên đã đảm bảo đủ nguồn vốn để mở rộng các dịch vụ hoạt động tín dụng Ngân hàng. Từ cuối năm 1997 đến nay Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Ninh Bình đã tham gia thanh toán tập trung trong toàn hệ thống, nên đã đáp ứng được yêu cầu chuyển tiền nhanh chóng cho khách hàng, tăng tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm tối đa việc sử dụng vốn trong thanh toán, đảm bảo yêu cầu an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và được khách hàng tín nhiệm. Công nghệ Ngân hàng cũng dần được hiện đại qua các năm. Các phòng ban được trang bị đầy đủ máy vi tính, cơ sở vật chất kỹ thuật được từng bước nâng cao. Đồng thời mở rộng các nghiệp vụ và hoạt động dịch vụ Ngân hang, số lượng cán bộ nhân viên trong chi nhánh cũng được bổ sung them hạng năm về số lượng và chất lường để đáp ứng yêu cầu hiện tại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC