Giải pháp marketing cho sản phẩm nước khoáng thiên nhiên “the life” tại công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn

Thị trường tiêu dùng đang có xu hướng sửdụng nhiều chủng loại nước khác nhau đặc biệt nước khoáng thiên nhiên được dùng với sốlượng lớn và ổn định. Nhận biết được tiềm năng của loại nước này CTCP Nước khoáng Quy Nhơn đã đẩy mạnh sửdụng các biện pháp Marketing nhằn gia tăng lượng tiêu thụcho sản phẩm nước khoáng không gas The life. Tuy nhiên với sốlương đối thủcạnh tranh khá nhiều và có thương hiệu mạnh buộc Công ty phải biết lựa chọn các biện pháp Marketing đúng đắn và hiệu quả. Với những kiến thức thu được trong quá trình học tập nghiên cứu và xuất phát từthực tếcủa Công ty, tôi nhận thấy rằng hoạt động Marketing thực sựlà một hoạt động quan trọng trong doanh nghiệp đặc biệt là rất cần cho Công ty sửdụng làm đẩy mạnh lượng tiêu thụ nước thiên nhiên khoáng The life. Nếu làm tốt hoạt động này sẽgóp phần rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Do vậy, tôi chọn đềtài:“Giải pháp Marketing cho sản phẩm nước khoáng thiên thiên "The life" tại Công ty c ổphần nước khoáng Quy Nhơn”cho luận văn tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC