Giải pháp mở rộng cho vay phát triển làng nghề đối với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn huyện Gia Bình

Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nhiều làng nghề trong cả nước, các làng nghề đang có xu hướng phát triển trên cơ sở khôi phục nghề truyền thống đồng thời mở rộng thêm nhiều nghề mới. Từ đó xuất hiện nhu cầu về vốn lớn để mở rộng sản xuất kinh doanh tạo ra một thị trường tín dụng giàu tiềm năng đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Chi nhánh NHNH&PTNT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua đã đầu tư tín dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, đạt nhiều thành tích, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện nhà. Tuy nhiên việc đầu tư vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn vào các làng nghề còn ở mức cầm chừng, phân tán làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển của làng nghề về cả quy mô và chất lượng. Do vậy phải tìm các giải pháp nghiên cứu nhằm mở rộng cho vay có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn để khôi phục và phát triển các làng nghề, đồng thời tạo lợi thế cho NH chiếm lĩnh thị trường nông thôn, mở rộng đầu tư. Ngoài phần mở đầu và phần kêt luận khóa luận gồm 3 chương: Chương I: Lý luận cơ bản về Mở rộng cho vay phát triển làng nghề của ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng cho vay đối với làng nghề tại chi nhánh NHNN&PTNT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua. Chương III: Giải pháp mở rộng cho vay phát triển làng nghề tại chi nhánh NHNN&PTNN huyện Gia Bình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC