Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Vốn là một nhu cầu cần thiết tất yếu của bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài. Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như gia tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp trên thị trường là yếu tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một trong các yếu tố quan trọng nhất đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng sao cho hợp lý nhằm mang lại những lợi thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng như tăng thêm sức cạnh tranh của doanh nghiêp trên thị trường đó là vốn. Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn, do vậy nguồn vốn và nhu cầu về nguồn vốn đối với các doanh nghiệp càng trở nên quan trọng. Xuất phát từ thực tế và những vấn đề bức xúc đã đặt ra trên đây và mong muốn tìm hiểu, làm sáng tỏ vấn đề này, tôi đã chọn đề tài: “GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18” Làm đề tài cho luận văn tốt nghệp của mình với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc phân tích, thảo luận và rút ra một số giải pháp, kiến nghị và phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18. Kết cấu của đề tài này bao gồm 3 chương: Chương 1:Hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18. Chương 3: Một số giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC