Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hạch toán kế toán doanh thu và chi phí tại công ty viễn thông - Bưu Điện tỉnh Lào Cai

Mục lục Lời nói đầu1 Chương I Cơ sở lý luận chung về việc hạch toán doanh thu - chi phí trong ngành Bưu chính - Viễn thông4 1.1. Những vấn đề chung về Doanh thu - Chi phí trong ngành Bưu chính Viễn thông4 1.1.1- Những đặc điểm của kinh doanh BC - VT có ánh hưởng tới công tác kế toán của Công ty Viễn thông 4 1.1.2- Chi phí kinh doanh ngành Bưu chính - Viễn thông 7 1.1.3 - Doanh thu của ngành Bưu chính - Viễn thông 11 1.2. Kế toán Doanh thu - Chi phí trong ngành Bưu chính Viễn thông 12 1.2.1 - Kế toán doanh thu trong ngành Bưu chính - Viẽn thông 12 1.2.2 - Kế toán chi phí trong ngành Bưu chính – Viễn thông16 1.2.3. Hệ thống sổ kế toán18 Chương II Thực trạng công tác hạch toán kế toán doanh thu - chi phí tại công ty Viễn thông lào cai19 2.1 . Đăc điểm chung về Công ty Viễn thông – Bưu điên tỉnh Lào cai19 2.1.1 - Một số nét khái quát về công ty Viễn thông Lào cai 19 2.1.2 - Tổ chức công tác hạch toán kế toán ở Công ty Viễn thông Lào cai 23 2.2 . Nội dung , phương pháp kế toán Doanh thu - Chi phí tại Công ty Viễn thông Lào cai 34 2.2.1 - Kế toán doanh thu tại Công ty Viễn thông Lào cai 34 2.2.2 - Kế toán chi phí tại Công ty Viễn thông Lào cai45 2.3 . Báo cáo tổng hợp doanh thu , chi phí tại Công ty Viễn thông56 2.3.1 - Phương pháp lập báo cáo 56 2.3.2 - Công tác kiểm tra báo cáo 59 Chương III Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán hạch toán doanh thu chi phí tại Công t y Viễn thông Lào cai61 3.1 . ý nghĩa , đánh giá của việc nâng cao chất lượng công tác hạch toán Doanh thu - Chi phí tại Công ty Viễn thông Lào cai .61 3.1.1 - ý nghĩa 61 3.1.2 - Đánh giá 62 3.2 . Yêu cầu và định hướng của việc nâng cao chất lượng công tác hạch toán Doanh thu - Chi phí SXKD tại Công ty Viễn thông Lào cai67 3.2.1 - Nâng cao độ tin cậy của thông tin kế toán67 3.2.2 - Nâng cao chất lượng công tác hạch toán kế toán doanh thu , chi phí SXKD bằng cách m• hoá các đối tượng trên máy vi tính 67 3.3 . Đề xuất một số giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng công tác kế toán doanh thu , chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Viễn thông lào cai68 3.3.1 - Hoàn thiện về bộ máy kế toán 68 3.3.2 - Hoàn thiện về công tác hạch toán kế toán doanh thu70 3.3.3 - Hoàn thiện công tác quản lý công nợ cước phí Bưu điện tại Công ty Viễn thông Lào cai72 3.3.4 - Hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định , hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ 74 3.3.5 - Triển khai áp dụng các chuẩn mực kế toán mới 74 Kết luận82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY