Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở I ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Xã hội ngày càng phát triển, cùng với nó là một nhu cầu ngày càng cao của loài người. Để thoả mãn nhu cầu đó, hoạt động đầu tư trên toàn thế giới nói chung và Việt nam nói riêng diễn ra ngày càng nhiều với quy mô ngày càng lớn, đặc biệt là các hoạt động đầu tư theo dự án. Tuy nhiên, không phải bất cứ một dự án đầu tư nào cũng mang lại hiệu quả như mong muốn của người lập mà trong nó luôn chứa đựng rủi ro. Hậu quả của các rủi ro đối với hoạt động đầu tư đã và đang làm hao tổn một lượng nguồn lực xã hội rất lớn. Đầu tư là hoạt động thiết yếu để thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của loài người. Nhưng trước khi tiến hành triển khai dự án đầu tư thì việc khẳng định tính khả thi của dự án cùng với các biện pháp đối phó với những tình huống xấu xảy ra trong tương lai là điều hết sức cần thiết nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại cho xã hội đó là hoạt động thẩm định. Xuất phát từ những suy nghỉ trên, trong quá trình thực tập tại Sở I NHĐT&PTVN em đã chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở I NHĐT&PTVN” Chuyên đề này gồm 3 chương: Chương I: phương pháp thẩm định dự án đầu tư Chương II: Thực trạng nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I NHĐT & PTVN Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng nhiệp vụ thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I NHĐT & PTVN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC