Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Hà

Sau hơn 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng và có ý nghĩa. Việt Nam được đánh giá là có nền kinh tế năng động, là cơ hội đầu tư đầy hấp dẫn. Kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, nhất là trong 5 năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng đều đạt trên 8%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng tiến bộ, năng lực sản xuất của nền kinh tế được nâng cao. Để có được kết quả như vậy là do nhiều nguyên nhân tác động. Trong đó không thể không kể đến góp mặt của loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N). Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đã gia nhập WTO, loại hình DNV&N đang gặp phải nhiều khó khăn thách thức về quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh trên thị trường hội nhập Nhận thức được vai trò quan trọng của DNV&N, nhận thức được sự cần thiết trong việc hỗ trợ vốn vay đối với DNV&N nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như thấy rõ được tiềm năng lợi nhuận từ đối tượng DNV&N, các ngân hàng thương mại nói chung và hệ thống NHNo&PTNN Việt Nam nói riêng đang chủ động giúp sức cho các DNV&N. Không nằm ngoài tình hình chung đó NHNo&PTNN huyện Thanh Hà cũng đang thúc đẩy hoạt động cho vay đối với DNV&N trên địa bàn. DNV&N hình thành trên địa bàn huyện Thanh Hà và phát triển nhanh trong năm năm trở lại đây, là một đối tượng tiềm năng của ngân hàng, tuy nhiên dư nợ đối với nhóm này còn đạt tỷ lệ thấp trong tổng dư nợ của ngân hàng. Nhằm mục đích tìm ra những giải pháp để mở rộng tài trợ đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế huyện Thanh Hà nói chung và loại hình DNV&N nói riêng, đồng thời nâng cao hiệu quả cho vay, khai thác tối đa nhu cầu vốn của đối tượng này, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, cần có một đề tài nghiên cứu rõ ràng, cụ thể. Sau thời gian thực tập tại NHNo&PTNN Thanh Hà, em quyết định chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNo&PTNT huyện Thanh Hà” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trong quá trình nghiên cứu viết chuyên đề tốt nghiệp em không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý hướng dẫn của các thầy cô cũng như bạn đọc quan tâm. Kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Vai trò tín dụng ngân hàng đối với DNV&N. Chương 2: Thực trạng cho vay DNV&N tại NHNo&PTNN huyện Thanh Hà. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay DNV&N tại ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC