Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang

Trong những năm gần đây cùng với xu hướng hội nhập, nền kinh tế nước ta đã có nhiều bước thay đổi mạnh mẽ, về cả quy mô lẫn cơ cấu. Là một nước đang phát triển với tốc độ tăng trưởng cao (năm 2008 là 6,18%; năm 2009 là 5,32%; năm 2010 là 6,7%; năm 2011 là 5,8%) đời sống nhân dân cũng không ngừng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần,hoạt động sản xuất phát triển mạnh, của cải xã hội làm ra ngày càng nhiều hơn, phong phú hơn đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, không chỉ dừng lại ở những sản phẩm đáp ứng những nhu cầu đời sống thiết yếu mà còn là những sản phẩm cao cấp để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thêm vào đó Việt Nam đang thuộc nhóm nước có quy mô, mật độ và tốc độ tăng dân số ở mức cao với mức tăng khoảng 1 triệu người/năm và chủ yếu dân số trẻ cho nên nhu cầu về tiêu dùng rất lớn. Tất cả những yếu tố trên làm cho nhu cầu tiêu dùng của nền kinh tế tăng mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuy vậy, không phải là ai cũng có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bản thân bằng năng lực tài chính hiện có của mình đặc biệt hàng hóa có giá trị lớn.Việc tích lũy cho tới khi đủ khả năng tài chính để chi tiêu không còn là biện pháp duy nhất đối với người tiêu dùng khi các Ngân hàng thương mại đưa ra sản phẩm cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC