Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nông cống – tỉnh Thanh Hóa

Việc huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, hoạt động của các tổ chức tín dụng đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút lượng vốn lớn cho các doanh nghiệp vay, thực hiện tái đầu tư thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đây chính là hoạt động truyền thống, chủ yếu của ngân hàng. Chính vì vậy, kết quả huy động vốn và sử dụng vốn của tổ chức tín dụng cao hay thấp có ảnh hưởng không chỉ đối với sự tồn tại và phát triển của bản than tổ chức tín dụng mà nó còn tác động trực tiếp đến nền kinh tế, đặc biệt là đối với một nền kinh tế vừa bước ra khỏi cơ chế bao cấp và đang khởi sắc trong những bước đầu đổi mới như ở nước ta. Hoà mình với công việc đổi mới chung của đất nước, cùng góp phần vào những thành tựu đã đạt được trong thập niên qua, nghành Ngân hàng đã phải vượt qua không ít khó khăn để phấn đấu cho mục tiêu phát triển đất nước. Vì mục tiêu này, không ai khác mà chính là hệ thống Ngân hang phải trở thành bàn đạp vững chắc cho nền kinh tế. Tuy nhiên, 20 năm đổi mới chưa phải là nhiều. Ngân hang còn phải giải quyết nhiều khó khăn trước mắt mà một trong những cấn đề nổi cộm là hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hang hiện nay. Là một bộ phận cấu thành trong guồng máy của hệ thống ngân hang. Ngân hang Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Nông Cống – tỉnh Thanh Hoá đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và khu vự huyện Nông Cống của tỉnh Thanh Hoá nói riêng. Song cũng không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động huy động vốn trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn để củng cố sự tồn tại và phát triển ngân hang, đã, đang và se là những vấn đề được quan tâm bởi ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống. Vì vậy, trong thời gian thực tập tại ngân hàng Nông Cống em đã mạnh dạn chọn đề tài :” Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Nông Cống – tỉnh Thanh Hóa”. Cấu trúc chuyên đề gồm 3 phần: Chương I: Giới thiệu chung về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông Cống – Thanh Hoá Chương II: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông Cống – Thanh Hoá Chương III: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động huy động vốn taị ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông Cống – Thanh Hoá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC