Giải pháp phủ sóng di động trong các công trình hạ tầng đô thị

Những năm gần ñây, với sựphát triển vềkinh tếxã hội của ñất nước tốc ñộhiện ñại hoá tại các ñô thịvà ñô thịhóa diễn ra mạnh mẽ. Nhiều công trình cao ốc mọc lên trong các thành phốlớn ñồng thời cũng xuất hiện nhiều công trình ngầm, công trình có cấu trúc phức tạp nhưtoà nhà văn phòng, khách sạn, chung cưcao cấp. Tại các công trình này có yêu cầu lớn vềthông tin và lưu lượng thông tin. Yêu cầu cao vềchất lượng phục vụcủa hệthống thông tin nói chung và thông tin vô tuyến di ñộng nói riêng. Tuy nhiên, do ñặc ñiểm phức tạp của cấu trúc công trình cùng với sựthiếu ñồng bộkhi xây dựng công trình chưa tính ñến các yếu tốphủsóng di dộng nên tín hiệu di ñộng kém, tồn tại nhiều ñiểm mù sóng, chuyển giao, chất lượng cuộc gọi thấp, rớt cuộc gọi Với các lý do trên, việc xây dựng hệthống phủsóng trong công trình này ñể ñảm bảo chất lượng phục vụcủa mạng di ñộng là hết sức cần thiết. Chính vì những lý do trên, chúng ta cần phải nghiên cứu xây dựng hệ thống phủ sóng làm thế nào ñể ñảm bảo ñược chất lượng dịch vụ cũng nhưchất lượng thoại ngày một tốt hơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC