Giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Lê Trọng Tấn

Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống NHTM ở Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và góp phần quan trọng vào những thành quả chung của công cuộc đổi mới. Các NHTM Việt Nam đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy không thể thiếu của các thành phần kinh tế, có những đóng góp lớn lao trong việc thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển toàn diện với tốc độ cao và ổn định. Trong đó, khối các ngân hàng TMCP đóng một vai trò không nhỏ trong sự lớn mạnh chung của cả hệ thống Trong các hoạt động kinh doanh của NHTM thì vốn đóng một vai trò quan trọng. Nó chi phối tất cả hoạt động của ngân hàng. Vai trò tạo vốn của ngân hàng được coi là then chốt, là cơ sở để NHTM thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy, hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động truyền thống và quan trọng nhất đối với mỗi NHTM. Xuất phát từ vai trò quan trọng của huy động vốn đối với hoạt động của NHTM nên qua thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Lê Trọng Tấn em quyết định chọn đề tài : “ Giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội – Lê Trọng Tấn” để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình. Với chuyên đề này em xin đưa ra một số nhận định tổng quan về thực trạng huy động vốn và qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Lê Trọng Tấn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC