Giải pháp thúc đẩy bán các mặt hàng thuộc nhãn hiệu Chinsu foods của Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan trên thị trường Miền Bắc

Theo Robert Louis Stevenson suy cho đến cùng “ mọi người đều sống bằng cỏch bỏn một cái gỡ đú”. Một tổ chức (doanh nghiệp) tồn tại và phát triển cũng nhờ vào việc bán được sản phẩm/dịch vụ mà nó đã thực hiện. Làm và bán được cái gì đó là hai mặt thống nhất của quá trình hoạt động kinh doanh. Hiện nay mức độ cạnh tranh trên thị trường đang ngày càng quyết liệt hơn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự kém phát triển của các doanh nghiệp là không tiêu thụ được hàng hoá. Do đó để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đã phải áp dụng rất nhiều chính sách trong đó đẩy mạnh bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ sống còn của mỗi doanh nghiệp. Bán hàng là một bước nhảy nguy hiểm chết người cần phải được xem trọng đúng mức và thực hiện một cách khoa học. Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan sản xuất và phân phối các mặt hàng gia vị, nước sốt và mỡ gúi, việc bán hàng ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu, lợi nhuận và quyết định đến sự phát triển của Công ty. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan bản thân được tìm hiểu về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nhận thấy rằng việc thúc đẩy bán hàng là điều kiện cần thiết nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC