Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng do trẻ em khởi xướng

Cuốn tài liệu tập huấn Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng do trẻ em khởi xướng được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thuỵ Điển và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Anh xuất bản bằng tiếng Anh lần đầu tiên tại Thái Lan, là tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường năng lực của trẻ em trong việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học và cộng đồng. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em xuất bản cuốn tài liệu Tập huấn này dựa trên tiến trình do Marta Casamort Ejarque (Điều phối viên và Tư vấn Dự án DRM) xây dựng cho dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai “Lắng nghe nguồn nước”, do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh thực hiện tại Cuba. Bản thảo đầu tiên của cuốn tài liệu này được hoàn thành sau hai khoá tập huấn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho các tập huấn viên thanh niên vào tháng Tám và tháng Chín năm 2006. Sau đó bản thảo của cuốn tài liệu được các đối tác của dự án, Nhóm Rabatbai, Quỹ Duang Prateep, Quỹ nguồn lực Châu Á và mạng lưới Thanh niên vì Sự phát triển sử dụng trong các hoạt động dự án có trẻ tham gia tại các tỉnh miền Nam của Thái Lan. Tháng 1 năm 2007, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và các đối tác đã chỉnh sửa cuốn tài liệu một lần nữa và cuốn tài liệu được ra đời là kết quả của tiến trình này. Theo kinh nghiệm thực hiện vào năm 2006 của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, sự tham gia của trẻ trong việc thực hiện các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng cho thấy rõ rằng trẻ em không chỉ là các “nạn nhân” của thiên tai mà còn là những công dân có năng lực và các em có thể tham gia thực sự vào các hoạt động mang lại lợi ích cho xã hội với sự hỗ trợ thích đáng và đầy đủ từ người lớn. Cuốn tài liệu này nhằm mục đích tăng cường khả năng lãnh đạo của trẻ và thanh niên trong quá trình lập kế hoạch, phân tích và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông qua việc tổ chức các khoá tập huấn về các chủ đề sau. Khái niệm và định nghĩa liên quan đến giảm nhẹ rủi ro • thiên tai. Lập bản đồ về rủi ro và nguồn lực của cộng đồng. • Chiến dịch truyền thông giáo dục về giảm nhẹ rủi ro • thiên tai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC