Giao tiếp - Xương sống của Promotion

Vai trò quan trọng của hoạt động giao tiếp từ lâu đã được thừa nhận. Một nghiên cứu kinh điển về giao tiếp do Claude Shannon, Warren Weaver. tiến hành trong những năm 40 - 50 của thế kỷ trước đã đưa ra mô hình mô tả cơ chế của quá trình giao tiếp. Mô hình này được mô phỏng qua sơ đồ dưới đây. Để quá trình giao tiếp diễn ra phải có ít nhất hai bên tham gia: Bên chuyển tin (hay nguồn tin) và bên nhận tin. Bên chuyển tin có thể là cá nhân (nhân viên tiếp thị) hay tổ chức (thông qua hoạt động quảng cáo chẳng hạn). Để chuyển tải một thông điệp nhất định nguồn thông tin phải được “mã hóa" theo một dạng nào đó nhằm tiếp cận được mục tiêu đã định. Những thông tin được chuyển tải phải là những thông tin có nghĩa và thường kích thích giác quan bằng sự tượng hình (biểu tượng, chữ viết, hình ảnh) tượng thanh (lời nói, giai điệu.) và thậm chí cả mùi vị (danh thiếp, tờ quảng cáo in bằng chất liệu có mùi thơm chẳng hạn). Thông tin đến đối tượng nhận tin phải được "giải mã" để cho ra thông điệp cần chuyền tải. Điều này chỉ có thể có được nếu người tiếp nhận thông tin cảm nhận được những yếu tố vật lý và tinh thần của thông tin và thông tin thực sự có tác động đến họ. Trong marketing, người ta có thể sử dụng các trung gian truyền tin để chuyển tải thông tin đến đúng đối tượng nhận tin đã được xác định. Các trung gian đó có thể là các phương tiện truyền thông (Internet, vô tuyến truyền hình, radio, báo chí, nhà in, thư tín.) hoặc người chuyển tin (nhân viên giao tế, nhân viên tiếp thị.). Quá trình giao tiếp sẽ được phát triển nếu có cơ chế thông tin hai chiều.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC