Trong đời sống hàng ngày, chúng ta gặp rất nhiều loại máy khác nhau. Ví dụ: máy bay, máy cày, máy bơm, máy khoan, máy mài, xe máy, ô tô, tàu hỏa, cần trục, máy phát điện, động cơ điện, tay máy, người máy, máy gặt đập liên hợp, . Mỗi máy thực hiện một chức năng nhất định, phục vụcho lợi ích của người sửdụng. Chương 1: Đại cương vềthiết kếmáy vàchi tiết máy Cóthểđịnh nghĩa như sau: Máy làcông cụlao độngphức tạp thực hiện một chức năng nhất định phục vụcho lợi ích của con người. Chúng ta cóthểchia máy thành 4 nhóm: - Nhóm máy công tác. Mỗi máy thực hiện một công việc nhất định, thay thế lao động thủcông của con người, máy hoạt động theosựđiều khiển của người sửdụng. Ví dụnhư: máy cày, máy mài, ô tô, máy bay, xe máy. - Nhóm máy tựđộng. Bao gồm những máy công tác, họat động tựđộng theo một chương trình cósẵn do con người điều chỉnh. Ví dụ: dây chuyền đóng nắp chai bia tựđộng, máy tiện tựđộng, người máy, máy phay CNC. - Nhóm máy liên hợp. Mỗi máy làtập hợp của vài máy công tác, đểthực hiện hoàn chỉnh một công việc nào đó. Ví dụ: máy gặt đập liên hợp, bao gồm một máy cắt, một máy đập vàmột máy phân loại, ba máy liên kết với nhau tạo thành một máy. - Nhóm máy biến đổi năng lượng. Đólàcác máy biến năng lượng từdạng này sang dạng khác. Ví dụ: động cơđiện biến điện năng thành cơ năng, máy phát điện biến cơ năng thành điện năng. Trong giáo trình Chi tiết máy chúng ta chỉ nghiên cứu nhóm máy công tác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC