Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ

(Bản scan) Kế toán thương mại dịch vụ là một trong những môn học chuyên ngành của học sinh sinh viên chuyên ngành Kế toán. Để giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu về hoạch toán đặc thù của hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC