Giáo trình nguyên lý kế toán

(Bản scan) Để đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo, đại học Đà Nẵng cùng các trường đại học thành viên đã tiến hành tổ chức biên soạn giáo trình theo các khung chương trình đào tạo quy định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC