Giáo trình Thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao t hông

Trong hồsơthiết kế, phần tài liệu được trình bày dưới dạng bảng biểu (bảng tính kết cấu, bảng tính khối lượng, .) và bản vẽ(mô tảcấu tạo hình học của công trình) chiếm một khối lượng đáng kể. Nội dung của những tài liệu trong phần này lại luôn có mối quan hệrõ ràng và chặt chẽvới phần tính toán trong quá trình thiết kế, chính vì vậy, khảnăng thực hiện tự động hóa công đoạn này là hoàn toàn khảthi và mang lại hiệu quảcao. Những công việc cụthểcó thểtự động hóa bao gồm: tính toán, lập bảng tính, lập bản vẽ, trong đó, phần tính toán tạo tiền đềcho quá trình thực hiện lập bảng tính và bản vẽ. Phần tính toán có thể được tách ra thành một mô-đun riêng và thực hiện độc lập với bất cứ công cụlập trình nào, và hiện nay, công nghệlập trình cho phép dễdàng kết nối các mô-đun loại này với các ứng dụng khác. Phần lập bảng tính và bản vẽ, thực chất sửdụng kết quảthực hiện của mô-đun tính toán và thểhiện kết quảnày dưới dạng bản vẽkỹthuật và bảng tính, bảng biểu phù hợp với các quy định vềtrình bày tài liệu trong hồsơthiết kế. Trong nhiều trường hợp người ta có thểkết hợp mô-đun tính toán vào cùng với quá trình tạo bảng tính hay bản vẽ, cách làm này rất hiệu quả đối với các bài toán không quá phức tạp vềtính toán (nhưthiết kếhình học đường ô tô hay tính duyệt mặt cắt kết cấu). Nhưng đối với các bài toán có độphức tạp cao trong tính toán (nhưbài toán tính kết cấu hay ổn định trượt mái dốc) thì mô-đun tính toán thường được tách riêng ra và kết quảtính toán sẽ được trình bày bởi mô-đun tạo bản vẽvà mô-đun tạo bảng tính riêng. Trong khuôn khổgiáo trình này, do nhắm đến tính phổbiến của các bài toán thông thường có độphức tạp không cao nhưng đa dạng, cho nên việc định hướng giải quyết bài toán hướng đến việc hợp nhất phần tính toán vào trong mô-đun tạo bảng tính hay mô-đun tạo bản vẽ. Do bảng tính và bản vẽcó cấu trúc tài liệu rất khác biệt, cho nên hầu nhưkhông có phần mềm nào có thểhỗtrợtốt cho cảhai mục đích trên cùng lúc, và trong thực tế, người ta sửdụng những phần mềm riêng đểtạo bản vẽhay bảng tính. Ví dụtrong lĩnh vực thiết kếcông trình giao thông, Excel thường được dùng nhưlà phần mềm hỗtrợtạo bảng tính chuyên nghiệp, trong khi đó, AutoCAD lại thường được sửdụng trong việc tạo bản vẽkỹthuật. Bên cạnh AutoCAD và Excel, còn có nhiều phần mềm chuyên dụng khác, mà khảnăng của chúng tập trung vào một sốlĩnh vực hẹp, ví dụnhưMIDAS/Civil tập trung vào lĩnh vực phân tích kết cấu, Nova-TDN tập trung vào lĩnh vực thiết kếhình học đường ô tô. Kết quảmà các phần mềm chuyên dụng này mang lại khá đầy đủ, có thểbao gồm hầu hết các bảng tính và bản vẽliên quan đến bài toán được giải quyết. Tuy vậy, trong phạm vi lĩnh vực của mình, không phần mềm chuyên dụng nào có thể đáp ứng được mọi nhu cầu, và do đó, chúng thường được thiết kế theo hướng có thểkết nối với các phần mềm khác nhằm mục đích hỗtrợngười dùng giải quyết được vấn đềphát sinh bằng cách kết hợp vài phần mềm với nhau

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC