Giáo trình vật liệu xây dựng

Trong công tác xây dựng bao giờvật liệu cũng đóng vai trò chủyếu. Vật liệu là một trong các yếu tốquyết định chất lượng, giá thành và thời gian thi công công trình. Thông thường chi phí vềvật liệu xây dựng chiếm một tỷlệtương đối lớn trong tổng giá thành xây dựng: 75 - 80% đối với các công trình dân dụng và công nghiệp, 70-75% đối với các công trình giao thông, 50 - 55% đối với các công trình thủy lợi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC