Giới thiệu cảm biến gia tốc seismic accelerometer sensor 8340

Gia tốc của chuyển động là một thành phần rất quan trọng của các thông số động học như: vị trí, vận tốc, gia tốc, và tốc độ biến thiên gia tốc. Mỗi một thông số trên lại có liên hệ tuyến tính với thông số cạnh nó.Bởi thế, tất cả các thông số động học trên đều có thể được lấy ra từ một thông số.Ví dụ như, gia tốc có thể lấy được qua đạo hàm của vận tốc tương ứng hoặc là tích phân của tốc độ biến thiên gia tốc.Tương tự như thế, vận tốc có thể lấy từ đạo hàm vị trí tương ứng hoặc tích phân gia tốc.Trong thực tế, chỉ sử dụng rộng rãi tích phân vì nó đem đến kết quả tốt hơn khi có nhiễu và có sự tắt dần. Có hai kỹ thuật đo gia tốc: phương pháp đo trực tiếp qua gia tốc kế đặc biệt và phương pháp đó gián tiếp đạo hàm vận tốc.Khả năng ứng dụng của các kỹ thuật trên phụ thuộc vào dạng chuyển động (chuyển động thẳng, tròn, chuyển động cong) hoặc trạng thái cân bằng ở giữa các dao động. Với các chuyển động thẳng và chuyển động cong, người ta ưu tiên dung phương pháp đo gia tốc kế trực tiếp. Tuy nhiên, người ta thường đo gia tốc góc bằng các phương pháp đo gián tiếp. Gia tốc là một thông số quan trọng cho các mục đích đo độ dịch chuyển tuyệt đối, dao động, và đo độ shock. Với những mục đích như vậy, có nhiều loại gia tốc kế với các tính và dải đo rộng nhằm đáp ứng các yêu cầu ứng dụng đa dạng, chủ yếu là trong 3 lĩnh vực: 1. Các ứng dụng thương mại - ôtô, tàu, dụng cụ, thể thao 2. Các ứng dụng công nghiệp - robot, điều khiển máy móc, kiểm tra dao động, và đo đạc 3. Các ứng dụng có độ tin cậy cao - quân sự, không gian, hàng không, đo động đất, chấn động, dao động, và các phép đo shock.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC