Giới thiệu công ty xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây

Công ty xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc sở xây dựng Hà Tây được thành lập theo quyết định số 78QĐ/UB của UBND tỉnh Hà Tây ngày 15/1/1975. Khi mới thành lập lấy tên là Xí nghiệp cơ khí chuyên dùng đóng trụ sở tại thôn Mỗ Lao xã Văn Yên thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây với diện tích 4325 m2. Đến năm 1992 theo quyết định 388/CP các doanh nghiệp được rà soát để đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, xí nghiệp lúc này đã xin đăng ký thành lập doanh nghiệp mới với tên là: Công ty đá ốp lát và vật liệu xây dựng Hà Tây theo quyết định 478/UB ngày 1/12/1992 của UBND tỉnh Hà Tây hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đá ốp lát, kinh doanh vật tư thiết bị vật liệu xây dựng. Để mở rộng qui mô, nâng cao năng suất lao động và khai thác vùng nguyên liệu sẵn có trong tỉnh, tháng 8 năm 1993 theo quyết định số 351QĐ/UB của UBND tỉnh Hà Tây đã sát nhập xí nghiệp Đá ốp lát Xuân Mai làm thành bộ phận chuyên khai thác và chế biến nguyên vật liệu cho công ty. Ngày 20/3/2002 công ty đã đổi tên thành công ty Xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây theo quyết định số 1197QĐ/UB của UBND tỉnh Hà Tây hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đá ốp lát, kinh doanh vật liệu xây dựng và thiết bị, phụ tùng nghành xây dựng. Công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được phép mở tài khoản ở ngân hàng để giao dịch, có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC