Giới thiệu một sốgiống mía tốt mới cho vùng đông nam bộ

VN84-4137 là giống mía do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía Đường lai tạo năm 1984, có năng suất khá, chất lượng cao, chín trung bình, thích ứng rộng. - Năm cho phép sản xuất thử: 1994 - Năm công nhận giống mới: 1998 - Bốmẹ: Ja60-5 x đa giao Đặc điểm hình thái: Thân to trung bình, phát triển thẳng, lóng hình chùy ngược, vỏmàu xanh ẩn tím. Đai sinh trưởng rộng trung bình, đai rễcó 3 hàng điểm rễxếp không thứtự. Mắt mầm hình tròn hoặc hình hến tròn, không có rãnh mầm. Phiến lá rộng trung bình, màu xanh đậm. Bẹlá có nhiều lông, màu phớt tím, cổlá hình sừng bò, lá thìa cong đều. Có một tai lá nhỏ. Lá đứng, dáng ngọn thẳng. Đặc điểm nông, công nghiệp: Mọc mầm và đẻnhánh mạnh, sớm, tập trung. Tỷlệmọc mầm khá, sức đẻnhánh cao, mật độcây hữu hiệu cao (nếu mật độcây quá cao cây sẽnhỏ). Tốc độvươn lóng khá. Khảnăng tái sinh tốt, lưu gốc được nhiều năm. Chịu hạn tốt, kháng sâu bệnh. Ưa thâm canh và khảnăng thích ứng rộng. Năng suất nông nghiệp trung bình đạt trên 80 tấn/ha, ởvùng đất đủ ẩm có thể đạt trên 100 tấn/ha. Chín trung bình, CCS trên 11%. Hàm lượng đường cao ở đầu vụ, có thể đưa vào ép đầu vụ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC