Giữa hai thời kì Đổi mới - Những cải cách đã qua và sắp tới tại Việt Nam

Cải cách to lớn thứhai là bình thường hóa quan hệvới Trung Quốc, ASEAN và Hoa Kỳ. (WTO sẽlà bước cuối cùng ởcấp độnhà nước đưa Việt Nam thành một thành viên bình thường trong cộng đồng quốc tế). Vềmặt kinh tế, nó đã đưa lại thịtrường xuất khẩu mênh mông, cho phép Việt Nam mởrộng quy mô sản xuất với tốc độvượt xa sựphát triển của thịtrường nội địa bé nhỏ. Cuộc cải cách kinh tế đã kéo theo những biến đổi tương ứng trong bộmáy hành chính, tạo ra nửa cuộc cải cách thứba: hành chính. Được ưu ái đầu tưtừngân sách và trợgiúp kĩthuật từquốc tế, bộmáy hành chính đã nhanh chóng nâng cao năng lực làm luật, cho ra đời và hoàn thiện hàng loạt các bộluật nền tảng nhưBộluật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tưchỉtrong vòng một thập kỉ. Năng lực quản lý kinh tếcũng tiến bộ đáng kể, mà bài trắc nghiệm lớn nhất là vượt qua thời kì suy thoái sau khủng hoảng tài chính tiền tệchâu Á (1997). Các nhà chính sách đã áp dụng các biện pháp hoàn toàn mới so với khuôn khổlý thuyết kinh tếtập trung trước đây: chính sách kích cầu. Mặc dù những tác động dài hạn của kích cầu còn chưa bộc lộhết (nhưlàm tăng tham nhũng các khoản chi tiêu của nhà nước, thổi phồng giá nhà đất), nhưng nền kinh tế đã đi vào giai đoạn phục hồi kểtừnăm 2000.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC