Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty In Đà Nẵng

Hiện nay nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đ• tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt . giữa các doanh nghiệp ,sự cạnh tranh chủ yếu xoay quanh vấn đề về chất lượng và giá cả sản phẩm .Chúng ta biết rằng giá thị trường của sản phẩm được xác định dựa trên cơ sở hao phí lao động x• hội cần thiết tạo ra sản phẩm .Tuy nhiên giá cả sản phẩm do doanh nghiệp định ra dựa trên cơ sở hao phí ,lao động cá biệt thực tế của từng doanh nghiệp .Nếu giá cả được định ra bởi doanh nghiệp thấp hơn giá thị trường sẽ tạo cho doanh nghiệp một ưu thế cạnh tranh .Vì vậy việc phấn đấu hạ thấp giá thành là mục tiêu vô cùng quan trọng .Để đạt được mục tiêu đề ra thì phải tiết kiệm chi phí sản xuất vì chi phí sản xuất là yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm .Để làm được điều đó thì ta phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất một cách khoa học đảm bảo tính toán chính xác giá thành sản phẩm . Nói tóm lại tiết kiệm chi phí ,hạ thấp giá thành luôn là một vấn đề được quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp ,thông qua đó có thể đánh giá trình độ quản lý và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp Đề tài được chia làm ba phần Phần I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất Phần II : Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Đà Nẵng Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Đà Nẵng PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I. Khái niệm và ý nghĩa về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.Chi phí sản xuất : Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống ( dưới hình thức tiền lương ) và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ Những khoản chi phí phát sinh ngoài quá trính sản xuất như : chi phí tiêu thụ sản phẩm . nó không được tính vào chi phí sản xuất 2.Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ một khối lượng sản phẩm nhất định 3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có quan hệ chặt chẽ với nhau .Giá thành sản xuất sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất đã được tập hợp .Nội dung của giá thành sản xuất sản phẩm là chi phí sản xuất được tính cho số lượng và loại sản phẩm đó Về mặt kế toán thì kế toán tập hợp chi phí sản xuất tạo cơ sở số liệu để tính giá thành sản phẩm .Có thể nói ,kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai bước công việc liên tiếp nhau và gắn bó hữu cơ với nhau Tuy nhiên ,không phải mọi chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều được tính vào giá thành sản phẩm mà cần phải phân biệt chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ và giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có sự giống nhau về chất nhưng khác nhau về lượng do giá trị sản phẩm dở dang dang đầu kỳ và cuối kỳ thường không bằng nhau .Ta có sơ đồ biểu diễn sự giống nhau và khác nhau của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC