Hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty cổ phần cung ứng tàu biển thương mại và du lịch đà nẵng

Vấn đề cấp bách hàng đầu hiện nay đối với các doanh nghiệp là phải tạo cho mình một vị thế vững chắc trên thương trường. Với sứ cạnh tranh khốc liệt như hiện nay đã đẩy không ít doanh nghiệp đi vào con đường phá sản, nhưng cũng đã tạo ra những thuận lợi để các doanh nghiệp vươn lên. Trong đó yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công chính là nổ lực của bản thân các doanh nghiệp. Việc lưu chuyển hàng hoá là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của các doanh nghiệp thương mại. Vì quá trình này được thực hiện tốt sẽ phản ánh chất lượng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện các kế hoạch như: kế hoạch lao động, lợi nhuận tiền lương, kế hoạch lợi nhuận. Tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa thiết thực trong quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp , đóng vai trò quan trọng trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin của kế toán về quá trình này một cách chính xác và đầy đủ cho các nhà quản lý để từ đó có những giải pháp và định hướng phương án kinh doanh có hiệu quả. Báo cáo được chia làm bốn phần: Phần I: Những vấn đề chung về Công ty cổ phần cung ứng tàu biển thương mại và du lịch Đà Nẵng. Phần II: Nội dung váo cáo công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phần III: Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Phần IV: những nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG. I/ Sự ra đời và phát triển của Công ty 1/ Sự ra đời: Tiền thân của Công ty cổ phần cung ứng tàu biển thương mại và du lịch Đà Nẵng là Công ty cung ứng tàu biển Quảng Nam - Đà Nẵng, được thành lập ngày 12/9/1978 của UBND tỉnh QNĐN Công ty cung ứng tàu biển vụ Đà Nẵng là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 2888/QĐ - UB ngày 9/10/1992 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và quyết định số 5484/QĐ - UB ngày 31/12/1997 về việc đổin tên Công ty thành Công Ty Cổ Phần Cung Ưng Tàu Biển Thương mại và du lịch Đà Nẵng Theo quyết định số 23/2000/QĐ - UB ngày 1/3/2000 về việc đổi tên Công ty thành Công Ty Cổ Phần Cung Ưng Tàu Biển Thương mại và du lịch Đà Nẵng. Tên giao dịch quốc tế: DANANG SHIPCHANCO Trụ sở chính: 34 Bạch Đằng, quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng Tài khoản: 004.100.000.0547 Ngân hàng ngoại thương Tài khoản tiền ngoại tệ: 004.131.001.1812 Ngân hàng ngoại thương Điện thoại: 0511 823440Fax: 0511 821258 Vốn ban đầu: 5.304.000.000 VNĐ Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần Số lượng công nhân viên: 120 người Trình độ CBCNV: đội ngũ cán bộ CNV có tay nghề cao, luôn học hỏi và tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. 2/ Quá trình phát triển của Công ty Công ty được thành lập từ năm 1978, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là cung ứng mọi yêu cầu và dịch vụ hàng hoá cũng như mọi yêu ầu sinh hoạt của tàu biển nước ngoài và trong nước cập vào cảng đ. Từ khi nền kinh tế nước ta chyuển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, Công ty đã gặp phải những thời cơ và thách thức mới. Để hoàn nhập cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Công ty đang từng bước đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Các dịch vụ chủ yếu của Công ty: cung ứng tàu biển khách sạn, dịch vụ dầu khí, đại lý dầu nhờn, bán hàng miễn thuế kho ngoại quan, đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, kinh doanh xuất nhập khẩu. Dịch vụ cung ứng tàu biển là là hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ (xuất khẩu tại chỗ) mang tính chất truyền thống của Công ty. Nhiều năm qua dịch vụ này đã đem lại hiệu quả lớn cho Công ty. Cũng chính vì hiệu quả nó mạng lại nên dịch vụ này bị cạnh tranh quyết liệt từ các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực kinh doanh. Nhoài hoạt động này Công ty cũng đã tổ chức tốt các dịch vụ tương hổ khác để tăng doanh thu . Nhìn chung, trong quá trình hoạt động bnên cạnh những thuận lợi như được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cá cơ quan ban ngành, sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên nên Công ty đã đạt được một số thành quả đáng kể. Tuy nhiên, Công ty cũng gặp những khó khăn, những năm gần đây cuộc khủng hoảng tài chính khu vực đã có những tác động nmạnh mẽ đến tình hình kinh doanh của Công ty. Sự cạnh tranh ngàyb càng quết liệt trong tất cả các dịch vụ nhất là trên lĩnh vực cung ứng tàu biển, khách sạn, du lịch, nguồn vốn vốn lưu động chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của Công ty Tuy vậy, đối với từng dịch vụ, Công ty đã có chỉ đạo cụ thể ở những hướng kinh doanh mới, các đơn vị cơ sở đã chủ động tích cực tìm nguồn hàng, khách hàng. nên nhìn chung đã có những biểu hiện tích cực trong phưoơng án kinh doanh, mới của Công ty từng bước tháo gỡ được những khó khăn tự vươn lên tìm được vị thế vững chắc trên thị trường. Công ty là một trong những đơn vị có thu nhập ổn định của ngành thương mại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC