Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp tm-Dv nhựa số 1

BỐ CỤC ĐỀ TÀI Chương 1: Giới thiệu về XN TM-DV Nhựa Số 1 Chương 2: Cơ sở lí luận về HTTT và XĐKQKD Chương 3: Thực tiễn về HTTT và XĐKQKD tại XN TM-DV Nhựa Số 1 Chương 4: Nhận xét và kiến nghị CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP TM-DV NHỰA SỐ 1. Tên giao dịch quốc tế là VINAPLAST HOCHIMINH. Được thành lập theo quyết định của XN Nhựa VN số 28/QĐ/NVN-VP ngày 23/6/2003. Giấy phép KD số 316702 cấp ngày 15/7/2003. Giấy chứng nhận đăng kí thuế số 70100/F.1599 GTGT cấp ngày 01/9/2003. Trụ sở đặt tại 92-94 Lý Tự Trọng-Q1-TP.HCM. ĐT: 8298232-8228955. Fax 8291241. Đặc điểm HĐ: KD và XNK trực tiếp nguyên vật liệu, hóa chất máy móc nghành nhựa. .................

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC