Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Ngọc Linh - 23 Hà Huy Tập - TP Đà Nẵng

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với việc Việt Nam gia nhập WTO, cạnh tranh trên thị trường sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoản thì nền kinh tế nước ta cũng không thể tránh khoải những ảnh hưởng nhất định. Vì vậy, để cạnh tranh có hiệu quả các doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá các mặt hàng, hạ giá thành sản phẩm mà còn phải đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác, kịp thời và nắm bắt được cơ hội kinh doanh. Để đạt được các yêu cầu trên thì kế toán tiêu thụ phải thường xuyên cung cấp thông tin cho nhà quản trị một cách chính xác, kip thời và hữu ích cho việc ra quyết định của nhà quản trị. Quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở một công ty đóng vai trò hết sức quan trọng, là sự quan tâm hàng đầu của nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp thương mại. Tiêu thụ hàng hóa càng nhanh thì tốc độ luân chuyển vốn lưu động càng tăng, doanh nghiệp nhanh chóng lấy lại vốn và thu được một khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên và đảm bảo thực hiện các khoản nghĩa vụ cho ngân sách nhà nước. Qua thời gian thực tập tại công ty, nắm bắt được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá nên em đã quyết định chọn đề tài " Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá’’, tại công ty TNHH Ngọc Linh- 23 Hà Huy Tập- TP Đà Nẵng. Đề tài gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại. Phần II: Thực tế công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Ngọc Linh. Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Ngọc Linh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC