Hạch toán và quản lý tscđ tại công ty cơ khí thiết bị điện đà nẵng

MỤC LỤC Trang PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT:1 A. Hạch toán Tài sản cố định ( TSCĐ):1 I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ:1 1. Khái niệm TSCĐ:1 2. Đặc điểm TSCĐ :1 3. Nhiệm vụ hạch toán TSCĐ :1 II. Phân loại và đánh giá TSCĐ :2 1. Phân loại TSCĐ :2 1.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện:2 1.2. Phân loại theo quyền sở hữu:3 1.3. Phân loại theo công dụng:3 1.4. Phân loại theo nguồn hình thành:3 2. Đánh giá TSCĐ:3 2.1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:3 2.2. Nguyên giá TSCĐ vô hình:4 2.3. Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính:4 2.4. Giá trị còn lại của TSCĐ :4 III. Hạch toán chi tiết tăng giảm TSCĐ :4 IV. Hạch toán tổng hợp TSCĐ :5 1.Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ :5 1.1. Tài khoản sử dụng:5 1.2. Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ6 2. Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ :9 2.1. Khi TSCĐ giảm do thanh lý, nhượng bán:9 2.2. Khi khi chuyển TSCĐ cho các đơn vị trực thuộc:9 2.3. Khi kiểm kê phát hiện thiếu TSCĐ :9 2.4. TSCĐ giảm do chuyển thành công cụ dụng cụ:9 V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ :10 1.Nội dung công việc sửa chữa:10 2.Hạch toán sửa chữa TSCĐ :10 2.1 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ :10 2.2. Sửa chữa lớn TSCĐ :11 VI. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ:11 1.Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ :11 2. Tính mức khấu hao TSCĐ :11 3. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ :12 3.1. Tài khoản sử dụng:12 3.2. Phương pháp hạch toán:12 VII. Hạch toán TSCĐ thuê ngoài:12 1. Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động:12 2. Hạch toán TSCĐ thuê tài chính:12 B. Tổ chức quản lý TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất13 I. Sự cần thiết phải quản lý TSCĐ :13 1. Khái niệm hệ thống thông tin kế toán:13 2. Phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ : 14 II . Những vấn đề về tổ chức hạch toán TSCĐ bằng máy vi tính tại doanh nghiệp sản xuất:15 1. Máy tính trong công tác quản lý thông tin:15 1.1.Tác dụng của việc xử lý thông tin bằng máy vi tính:15 1.2. Những vấn đề cần phải thực hiện trước khi triển khai một áp dụng tin học:15 1.3. Quy trình tổng quát về cập nhật luân chuyển, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin kế toán:18 2. Nội dung cơ bản của việc ứng dụng máy tính trong công tác kế toán19 2.1. Yêu cầu của việc hạch toán kế toán trên máy vi tính:19 2.2. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán :19 2.3. Tổ chức dữ kiện:20 2.4. Tổ chức tập tin và viết chương trình:20 2.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Acess:20 PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG:22 I. Tình hình thực tế của Công ty cơ khí ô tô Đà Nẵng:22 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:22 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh:23 2.1. Năng lực sản xuất hiện có:23 2.2 Đặc điểm sản phẩm và đặc điểm tổ chức sản xuất:23 3.Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty :26 3.1.Tổ chức bộ máy quản lý :26 4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty :28 4.1.Mô hình bộ máy kế toán:28 I. Đặc điểm về TSCĐ và yêu cầu công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công ty:30 1. Đặc điểm TSCĐ tại Công ty:30 2. Yêu cầu của công tác hạch toán và quản lý TSCĐ:30 3. Phân loại TSCĐ tại Công ty:30 II. Hạch toán TSCĐ tại Công ty Cơ Khí Thiết Bị Điện Đà Nẵng31 1. Hạch toán tăng TSCĐ:31 2.Hạch toán giảm TSCĐ :35 2.1. Kế toán chi tiết gảm TSCĐ:35 2.2. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ:40 1. Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ:41 2. Kế toán sửa chữa TSCĐ:43 PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG :44 A. Nhận xét tình hình hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô và Thiết Bị Điện Đà Nẵng:44 I. Nhận xét chung tình hình hạch toán tại Công ty:44 II. Nhận xét tình hình hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công ty:45 B. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và nâng cao hiệu qủa quản lý TSCĐ tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô và Thiết Bị Điện Đà Nẵng:46 I. Hoàn thiện về sổ sách chứng từ kế toán:46 II. Hoàn thiện về nội dung hạch toán:47 C. Ứng dụng máy tính trong công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô và Thiết Bị Điện Đà Nẵng:49 I. Tình hình, khả năng và những vấn đề cần phải giải quyết để dụng máy tính vào công tác hạch toán kế toán tại Công ty:49 1. Tình hình khả năng ứng dụng máy tính tại Công ty Cơ Khí Thiết Bị Điện Đà Nẵng:49 2.Vấn đề cần phải thực hiện trước khi ứng dụng máy tính:49 II. Phân tích hệ thống thông tin trong chương trình TSCĐ50 1. Phân tích sơ lược hệ thống thông tin của phần hành TSCĐ :50 1.1. Đầu vào của hệ thống:50 1.2. Đầu ra của hệ thống:51 III. Quy trình cập nhật, luân chuyển, xử lý thông tin của chương trình TSCĐ :51 1.Hệ thống các tập tin cơ sở dữ liệu: Được biểu thị bằng các TABLE:51 1.1. Tập tin danh mục:52 1.2. Tập tin biến động:54 1.3. Nhật ký tài sản:57 1.4.Tập tin tồn:57 1.5.Tập tin trung gian báo cáo:58 3.Sơ đồ quy trình cập nhật, luân chuyển xử lý và cung cấp thông tin TSCĐ59 4.Phân tích chi tiết sơ đồ quá trình cập nhật , luân chuyển và cung cấp thông tin:60 4.1.Sơ đồ dữ liệu mức chi tiết hơn như sau:60 5.Thiết kế các Form và Report:62 III. Tổ chức chương trình:63 1. Hệ thống menu chương trình hạch toán và quản lý chương trình TSCĐ:63 2. Cơ sở dữ liệu của chương trình:64 3. Các form xử lý và lưu trữ:64 4. Các báo cáo về TSCĐ:66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY