Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Mỹ đối với thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam

Hàng rào kỹthuật trong thương mại hiện tồn tại đối với mọi ngành sản xuất, nhưng có thểcho rằng chúng có tác động rất quan trọng đến quá trình trao đổi những sản phẩm nông sản chếbiến trên thịtrường quốc tế. Gần đây, một sốlượng đáng kểcác doanh nghiệp Việt Nam có hàng xuất khẩu bịách lại tại các cảng của Hoa kỳ, do chúng không đạt các yêu cầu vềan toàn vệsinh, an toàn thực phẩm cùng các quy định kỹthuật chặt chẽcủa Mỹ, gây tổn thất cho nhà xuất khẩu. Bài viết này, ngoài mục tiêu nhận dạng các loại rào cản kỹthuật với các sản phẩm thuỷsản do Mỹ đang áp dụng, đã cốgắng tìm hiểu những biểu hiện, tác động của hàng rào kỹthuật trong thương mại của Hoa kỳ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷsản Việt Nam và những đối tượng khác có liên quan. Các đềxuất từbài viết cũng góp phần hỗtrợcác doanh nghiệp trong việc giữvững thịphần và tiếp tục mởrộng xuất khẩu vào thị trường quan trọng này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC