Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái

Hệ thống bảo vệ thanh cái là một phần quan trọng trong hệ thống bảo vệ của trạm biến áp bởi vì nó quyết định đến việc phân phối điện năng của toàn trạm và là loại bảo vệ có giá thành cao gấp nhiều lần so với các bảo vệ chính khác. Tuy nhiên, việc lựa trọn hệ thống bảo vệ này chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình thiết kế đồng thời với việc chưa có qui định rõ ràng của EVN, tài liệu giảng dậy tại trường đại học trình bầy hệ thống bảo vệ cũ, lạc hậu so với thực tế nên nảy sinh nhiều bất hợp lý khi lựa chọn bảo vệ thanh cái. Chuyên đề này sẽ chủ yếu phục vụ phân tích việc lựa chọn loại bảo vệ thanh cái nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình thiết kế. Chuyên đề bao gồm 4 phần chính như sau: Phần 1: Giới thiệu chung Phần 2: Nguyên lý làm việc của bảo vệ so lệch Phần 3: Bảo vệ trở kháng cao và thấp Phần 4: Giới thiệu một số bảo vệ được sử dụng phổ biến trong thực tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC