Hệ thống brt ở curitiba (brazil)

Curitiba có diện tích 430 km2, dân số đô thị của 1.788.559, và mật độ dân số 4159 / km2. (2006) Thành phố đã lên kế hoạch để hạn chế phát triển khu vực trung tâm và khuyến khích phát triển khu vực dịch vụ thương mại dọc theo các hướng (năm đường xe buýt tỏa ra từ trung tâm thành phố).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC