Hệ thống điều khiển máy trộn bê tông tự động

Trong sự nghiệp hiện đại hóa công nghiệp hóa đất nước thì vấn đề Tự động hóa quá trình sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng Mục tiêu của quá trình Tự Động Hóa là nhằm nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ , nâng cáo chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm , đồng thời cải thiện điều kiện lao động . Sự cạnh tranh hàng hóa đặt ra một vấn đề thời sự là làm sao để hệ thống tự động hóa sản xuất phải có tính linh hoạt cao nhằm đáp ứng sự biến động thường xuyên của thị trường hàng hóa cạnh tranh. Trong phần lớn các nhà máy, phân xưởng đều có góp mặt của tự động hóa. Trong các dây chuyền sản xuất, băng tải được sử dụng như một phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện. Sử dụng hệ thống này độ an toàn cao. Nên chúng em dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của cô Tống Thị Lý đã thực hiện đề tài: “Hệ thống điều khiển máy trộn bê tông tự động ”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC