Hiện trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quận Cầu Giấy

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Hiện nay, Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà quá trình công nghiệp hoá bao giờ cũng kéo theo quá trình đô thị hoá. Chính vì vậy mà vai trò của đất đai trong đời sống con người lại càng trở lên quan trọng hơn. Khi đất đai đai đã trở lên có giá trị lớn thì các tiêu cực xung quanh vấn đề quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai lại càng nhiều hơn. Do đó, Nhà nước cần phải tăng cường công tác quản lý đối với đất đai hơn. Để thực hiện tốt công việc này thì trước hết cần phải có cơ sở để quản lý. Chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền nhằm tạo ra một hệ thống hồ sơ hoàn chỉnh về đất đai phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Thực hiện Nghị định 60/CP và Quyết định 69/QĐ-UB Quận Cầu Giấy đã từng bước tổ chức thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tinh thần rất cao. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thì công tác cấp giấy chứng nhận còn gặp rất nhiều khó khăn cần giải quyết. Trong thời gian thực tập tại phòng Địa chính- Nhà đất và Đô thị Quận Cầu Giấy em đã chọn đề tài: “ Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quận Cầu Giấy”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC