Hồ sơ mời thầu gói xây lắp cụ thể của một công trình

. Trường THPT Nam Duyên Hà có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà học và phục vụ học tập Trường THPT Nam Duyên Hà, huyện Hưng Hà theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 2. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. 3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trường THPT Nam Duyên Hà và sẽ được mua hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 1.000.000,đ (một triệu đồng chẵn – VNĐ) tại Trường THPT Nam Duyên Hà. - Địa chỉ: Xã Minh Hoà - huyện Quỳnh Phụ – tỉnh Thái Bình 4. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08h00 ngày ……. tháng …… năm 2009 đến trước 09h00 ngày ……. tháng …… năm 2009 (trong giờ làm việc hành chính). 5. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 100.000.000,đ (Một trăm triệu đồng chẵn – VNĐ) bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của một trong các ngân hàng chuyên doanh, và phải được gửi đến Trường THPT Nam Duyên Hà, chậm nhất trước 09h00 (giờ Việt Nam) ngày ……. tháng …… năm 2009 6. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h30 (giờ Việt Nam) ngày ……. tháng …… năm 2009 tại Trường THPT Nam Duyên Hà. Trường THPT Nam Duyên Hà kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC