Hóa thực phẩm - Vi sinh thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm do salmonella 1.1Ngộc độc thực phẩm là gì? 1.2 Giới thiệu vi khuẩn salmonella II) Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu samonella trong sản phẩm các loài giáp xác và hai mảnh vỏ có qua luộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC