Hoạch định chiến lược công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái – Đắk Lắk

Nền kinh tếnước ta ñang ởbước ñầu của thời kỳhội nhập kinh tếquốc tế, mức ñộhội nhập ngày càng diễn ra mạnh mẽtheo cả chiều rộng và chiều sâu, kéo theo nó là hàng loạt những yếu tốbiến ñổi trong môi trường kinh doanh như: môi trường cạnh tranh sẽtrở nên gay gắt hơn, thịtrường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn,. Với mong muốn góp phần tìm ra hướng ñi nhằm giữvững ñược vịthếcủa Công ty An Thái trong tương lai trước môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt nhưhiện nay, ñồng thời nhằm vận dụng những kiến thức ñược học ởchương trình cao học, tôi chọn ñề tài nghiên cứu “Hoạch ñịnh chiến lược Công ty Cổphần Đầu tưvà Phát triển An Thái – Đắk Lắk” ñểviết luận văn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC