Hoàn thiện các hình thức lao động tiền lương ở nhà máy thuốc lá Thăng Long

Việt nam đang ở trong một giai đoạn lịch sử với nhiều biến động lớn trong đó nổi bật hơn hết là chính sách đổi mới về kinh tế chính trị xã hội của chính phủ việt nam và đặc biệt là sự mở cửa hội nhập của việt nam với cộng đồng khu vực và thế giới . từ đó mà môi trường kinh doanh , các chính sách của các doanh nghiệp việt nam dang không ngừng thay đổi cho phù hợp với xu thế hiện nay. Ngày nay trên thế giới các doanh nghiệp đang có xu hướng đi sâu phát triển nguồn nhân lực vì vậy quản lý hiệu quả nguồn nhân lực là một biện pháp hiệu quả nhằm nâng ccao năng suất lao động cải tiến cơ sở vật chất nag cao trình độ văn hoá cho người lao động . Tiền lương, tiền thưởng luôn là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách phát triển của mỗi doanh nghiệp. đối với người lao động họ luôn muốn thu nhập của mình được tăng lên nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình họ. Ngoài ra nó là nhân tố quan trọng trong việc kích thích người lao động tăng năng suất lao động , độngviên người lao động nâng cao trình độ tay nghề cải tiến kĩ thuật gắn trách nhiệm của người lao động với công việc. Còn đối với doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiền lương là phần không nhỏ cấu thành chi phí sản xuất kinh doanh, nó góp phần quyết định vào sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp nhà nước cũng như bao doanh nghiệp khác nhà máy gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường nhưng nhà máy đã không ngừng kiện toàn cải tiến công nghệ máy móc ,cơ cấu tổ chức nhằm theo kịp guồng máy sôi động của nền kinh tế thị trường. Một trong những giải pháp trong cơ chế mớichính là những biện pháp cải tiến về lao động ,tiền lương tạo cho người loa động có thu nhập ổn định là một trong những vấn đề luôn luôn được ban giám đốc của nyhà máy nghiên cứu và điều chỉnh sao cho phù hợp với sự phát triển của nhà máy . Trong thời gian thực tập ở nhà máy thuốc lá Thăng Long qua nghiên cứu và tìm hiểu ,kết hợp với những kiến thức được học tôi thấy rằng mặc dù các hình thức tiền lương ,tiền thưởng được áp DỤNG trong nha máy đã đem lại những kết quả đáng mừng xong trên thực tế những thếu sót là không tránh khỏi . Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài "Hoàn thiện các hình thức lao động tiền lương ở nhà máy thuốc lá Thăng Long" làm luận văn tốt nghiệp .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC